Referencje NODN Centrum Rozwoju

Program kursu socjoterapii CBT został zarekomentowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin.

Referencje PTTPiBDMiR

Szkolenie zamknięte socjoterapii CBT w Zespole Szkół nr 3 w Skoczowie. Szkolenie przeprowadzone było w dniach 19-22 grudnia 2016. Prowadzący: Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Magdalena Pryczkowska, Magdalena Śledź, Alicja Śledź i Bartłomiej Nowaczyk Wyszkowski.

Szkolenie podobało się uczestnikom, w związku z tym wystawili bardzo pozytywne referencje.

Referencje ZS nr 3

Szkolenie zamknięte socjoterapii CBT w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach. I część kursu przeprowadzona została w dniach 22-23 grudnia 2016, druga zaś 12-13 kwietnnia 2017. Prowadzący: Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Magdalena Pryczkowska, i Bartłomiej Nowaczyk Wyszkowski.

Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnymi opiniami, kurs został wysoko oceniony przez wszystkich uczestników.

Referencje ZSS nr 11