Archiwum

Konferencja
Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi – przyczyny i rozwiązania
Jeśli nie problem systemowy, to co?

23.04.2018 Wrocław, Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100, budynek B
24.04.2018 Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22
25.04.2018 Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4
14.05.2018 Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C
15.05.2018 Poznań, Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10
16.05.2018 Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze ul. Gdańska 187
17.05.2018 Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26 Kraków

Program

 • Co NIE jest ADHD, autyzmem ani depresją – jak odróżnić, jak pomóc?
  Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT
 • Niedostosowanie społeczne – problem medyczny czy systemowy?
  Olga Markowska psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy
 • Mediacje rówieśnicze i wygaszanie behawioralne jako metody rozwiązywania problemów społecznych dzieci
  Magdalena Śledź, psycholog kliniczny, psychoterapeuta CBT
 • System rodzinny w kryzysie, co robić by pomóc dzieciom w szkole?
  Magdalena Pryczkowska, pedagog terapeuta behawioralny, logopeda
 • Interwencje policji w konfliktach rodzinnych
  Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji
 • Relacje i konflikty między rodzicami a dziećmi w świetle prawa
  Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, superwizor spraw rodzinnych
 • Warsztaty
  • Mediacje rówieśnicze
   Magdalena Śledź
  • Kiedy wzywać policję a kiedy nie,
   Sławomir Lisiecki
  • Zaradny kot w akcji - gra terapeutyczna pomaga rozwiązywać rodzinne problemy
   Magdalen Pryczkowska
  • Dziecko, które atakuje ze strachu - program terapii Zaradny kot w akcji
   Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

Konferencja
Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
Sprawdzone metody korekty zachowań, algorytmy postępowania, sposoby monitorowania zmian

29.03.2017, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4
04.04.2017, Poznań, Collegium da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10
05.04.2017, Bydgoszcz, Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6
10.04.2017, Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74
11.04.2017, Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26
12.04.2017, Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22
04.12.2017, Lublin, Budynek NOT, ul. M. C. Skłodowskiej 3

Partnerzy:

Program

 • Sprawdzone metody pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera, padaczką, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jak te zaburzenia wpływają na funkcjonowanie dziecka w szkole?
  Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin
 • Zaburzenia psychiczne u dzieci – wpływ na ich funkcjonowanie w szkole – ADHD, zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze, depresja, zaburzenia lękowe.
  Monika Szewczuk-Bogusławska, dr med., specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży
  Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
  Przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 • Jak behawioralnie zmieniać zachowania dzieci w szkole? Monitorowanie zmian – metody projekcyjne i kwestionariuszowe.
  mgr Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
  Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk
 • Wpływ zachowania dziewcząt na agresję wśród chłopców – punkt widzenia policjanta
  Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji
 • Procedury postępowania nauczycieli w przypadku niebezpiecznego zachowania ucznia na terenie szkoły.
  sędzia Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
  wizytator d/s rodzinnych i nieletnich, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Konferencja
Niebezpieczne zachowania dzieci: wychowanie czy choroba?
Różne strategie postępowania w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i w zgodzie z przepisami.

27.10.2016, Poznań, Collegium da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10
28.10.2016, Warszawa, Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Aula N310
04.11.2016, Bydgoszcz, Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6
07.11.2016, Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74
08.11.2016, Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22
09.11.2016, Kraków, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, al. Kijowska 14
27.03.2017, Białystok, Budynek NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
28.03.2017, Lublin, Budynek NOT, ul. M. C. Skłodowskiej 3
03.04.2017, Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61C

Partnerzy:

Program

 • Jak odróżnić w warunkach szkolnych arogancję od ADHD czy autyzmu, wrogość od zaburzeń emocjonalnych, a strach od manipulacji? Przydatność programu terapeutycznego Zaradny kot w akcji ® w wersji tradycyjnej i aplikacji mobilnej
  lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin
 • Praca trójstronna: rodzic-uczeń-nauczyciel z wykorzystaniem kontraktu behawioralnego. Jak przekonać rodziców do leczenia lub motywować do aktywnego wychowywania swoich dzieci?
  mgr Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
  Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk
 • Znajomi z portali społecznościowych czy z podwórka, kto jest bardziej niebezpieczny dla dziecka? Punkt widzenia policjanta kryminalnego
  Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji
 • Prawa i obowiązki szkoły, rodziców oraz środki wychowawcze i lecznicze stosowane wobec dziecka w przypadku jego niebezpiecznych zachowań
  sędzia Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
  wizytator d/s rodzinnych i nieletnich, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
 • Postępowanie w autoagresji u dzieci i młodzieży
  dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży
  Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
  Przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Referencje NODN Centrum Rozwoju

Program kursu socjoterapii CBT został zarekomentowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin.

Referencje PTTPiBDMiR

Szkolenie zamknięte socjoterapii CBT w Zespole Szkół nr 3 w Skoczowie. Szkolenie przeprowadzone było w dniach 19-22 grudnia 2016. Prowadzący: Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Magdalena Pryczkowska, Magdalena Śledź, Alicja Śledź i Bartłomiej Nowaczyk Wyszkowski.

Szkolenie podobało się uczestnikom, w związku z tym wystawili bardzo pozytywne referencje.

Referencje ZS nr 3

Szkolenie zamknięte socjoterapii CBT w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach. I część kursu przeprowadzona została w dniach 22-23 grudnia 2016, druga zaś 12-13 kwietnnia 2017. Prowadzący: Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Magdalena Pryczkowska, i Bartłomiej Nowaczyk Wyszkowski.

Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnymi opiniami, kurs został wysoko oceniony przez wszystkich uczestników.

Referencje ZSS nr 11